Undervisningskonsept


LÆR Å TEGNE OG Å SE  

Utviklingen av å se aktivt, samt øke betraktningsevnen, har direkte påvirkning på utviklingen i tegning.

Maike Sjåfjell veileder og stimulerer barna til en mer aktiv og bevisst måte å se den visuelle verden på.
Barna blir inspirert til å se alt fra nye synsvinkler. Det blir skapt nysgjerrighet til å utforske.

Hver tegnetime tar for seg ett eller flere konkrete undervisningsmål og en tittel/ et emne.
Målet for timen blir ofte ”pakket inn” i en spennende og morsom fortelling for å fange barnas oppmerksomhet og vekke interesse. Emnet beskriver fremgangsmåten å tilnærme seg undervisningsmålet.
Både emnene og målene er tilpasset barnas interessefelter og utviklingsstadier og er nøye valgt for å skape mestringsfølelse, få til en høy billedmessig kvalitet av tegnetimen og ikke minst til å skape stor tegneglede.

En rik motivvariasjon gir barna et økt repertoar som er grunnlaget for å utvikle fantasi og finne et eget uttrykk.
Gjennom en klar og tydelig veiledning, tegneoppgaver som bygger på hverandre og en målrettet undervisningsmetode, blir barna skritt for skritt ført til en større visuell kompetanse. De tilegner seg økte tegneferdigheter og dermed et bedre utviklet billedspråk.

 

ALLE BARN KAN LÆRE Å TEGNE
Barna trenger ikke å ha noen forkunnskaper for å delta på Maike Sjåfjells tegnekurs. Det viktigste er at de har glede av å tegne og lyst til å lære mer.