SKULPTURAL TEGNING


I BEGYNNELSEN

...eksisterer bare den tomme flaten.
Strek, masse, form og volum danner en ny kreasjon,
en idé får liv, en hest blir til.

Å skape noe levende på en flate krever kunnskap om
tegneteknikk, billedrom, komposisjon og anatomi.
Dette er tradisjonelle komponenter i den klassisk
figurative metoden som er fundamentet i mine kunstverk.


KRAFT OG ELEGANSE

Kraft og eleganse er to hovedelementer i mine hestetegninger.

Jeg ønsker å formidle hestens ytre styrke,
men også dens indre karaktér gjennom strek, flate og form.

En stram linjeføring kombinert med atmosfæriske valørplan
gir tegningene en fysisk tilstedeværelse, men også en
metafysisk dimensjon som formidler dyrets indre liv.


DIALOG

Tegnefaget er et tidskrevende og nøysomt arbeid. 
Den langsomme prosessen krever tålmodighet og presisjon.

Et større arbeid med blyant blir til meditasjon,
en stille dialog mellom verket og kunstneren
der kunstverket rolig trer frem.

                                                                                           Maike Sjåfjell